Saturday, January 20, 2018   
 

 

 

Дипломски труд  

 ПОСТАПКАТА ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА ДИПЛОМСКИОТ ТРУД МОЖЕТЕ ДА ЈА НАЈДЕТЕ НА ВАШИОТ ПРОФИЛ

(МОРА ДА БИДЕТЕ НАЈАВЕНИ ЗА ДА ЈА ВИДИТЕ)

 

УПАТСТВОТО ЗА ИЗРАБОТКА МОЖЕТЕ ДА ГО ПРЕВЗЕМЕТЕ ТУКА

 

НАСЛОВНАТА И ПРВАТА СТРАНИЦА МОЖЕТЕ ДА ГИ ПРЕВЗЕМЕТЕ ТУКА

 

ПРИЈАВАТА ЗА ДИПЛОМСКИ ТРУД ПРЕВЗЕМЕТЕ ЈА ТУКА

ПРЕД ОДБРАНАТА НА ДИПЛОМСКИОТ ТРУД, ДОСИЕТО НА СТУДЕНТОТ МОРА ДА БИДЕ КОМПЛЕТИРАНО ВО СТУДЕНТСКАТА СЛУЖБА.

 

ИЗРАБОТУВАЊЕТО НА ПРИЈАВЕНИОТ ДИПЛОМСКИ ТРУД НЕ МОЖЕ ДА БИДЕ ПОДОЛГО ОД 90 ДЕНА ОД ДАТУМОТ НА ПОЛОЖУВАЊЕТО НА СИТЕ ПРЕДМЕТИ.

 

 

ПРИЈАВАТА ЗА ДИПЛОМСКИ ТРУД ЗАДОЛЖИТЕЛНО ДА БИДЕ ЕЛЕКТРОНСКИ ПОПОЛНЕТА И ИСПЕЧАТЕНА ВО 3 ПРИМЕРОЦИ (РАЧНО ПОПОЛНЕТИТЕ ПРИЈАВИ НЕМА ДА БИДАТ ПРИМЕНИ), СО ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ПОТПИС ЗА СОГЛАСНОСТ ОД МЕНТОРОТ.

 

ВО СЛУЧАЈ ВАШИОТ ДИПЛОМСКИ ТРУД ДА Е НАПИШАН СО ФОНТ ТУКА МОЖЕТЕ ДА ГО ПРЕВЗЕМЕТЕ ПРОГРАМОТ ЗА КОНВЕРЗИЈА ОД ФОНТ ВО ПОДДРШКА.