проф. д-р Маја Бојаџиевска, продекан за наука и меѓународна соработка

maja.bojadjievska@flf.ukim.edu.mk, ++389 (0)2 3240-401


проф. д-р Руска Ивановска, академски координатор за ЕРАЗМУС+

rivanovska@gmail.com, ++389 (0)2 3240-413


м-р Андријана Павлова, административен координатор за ЕРАЗМУС+

a.pavlova@flf.ukim.edu.mk, ++389 (0)2 3240-401


Study Programs – Curriculum

Конкурс за летна студентска пракса/стажирање во рамки на програмата ЕРАЗМУС+ (KA 103) за учебната 2018/2019 година

Архива:
КОНКУРС ЕРАЗМУС+ Акција 1: индивидуална мобилност за студенти и наставен кадар за академската 2018/2019 г.

Кликнете на документите подолу за да ги преземете во PDF верзија.

Договори