Резултати од тестот по македонски јазик како странски одржан на 19.09.2018 г.

Сертификатите може да се подигнат од 19.9.2018 г. во Канцеларијата за втор и трет цилкус студии (приземје, лево од Службата за студентски прашања на Филолошкиот факултет).

Почеток

12:00 AM

среда, септември 19, 2018

Крај

12:00 AM

четврток, септември 20, 2018

Адреса

бул. Гоце Делчев 9а, Скопје, Македонија

Учесници на настанот