Испитна сесија – мај/јуни 2018

Прва декада: 15.5.-31.5.2018

Втора декада: 1.6.-15.6.2018

Електронско пријавување испити:

25.4.-14.5.2018 до 23.59ч.

Од 15.5.2018 – казнен рок за пријавувaње