Испитна сесија за прв циклус – додипломски студии

ПРИЈАВУВАЊЕ ИСПИТИ ЗА СЕСИЈАТА ЈУНИ 2019:

9.5. – 31.5.2019 г. до 23:59 – електронско пријавување испити
Од 1.6.2019 г. – казнен рок за пријавување*

Термини за сесијата:
Прва декада: 1.6. – 14.6.2019 г.
Втора декада: 15.6. – 30.6.2019 г.

Печат на пријавите за предметите кои се пријавени преку интернет можете да земете до еден ден пред испитот.

Студентите што нема да пријават во предвидениот рок немаат право на учество во испитната сесија, освен со посебно овластување од студентската служба.

* Во казнениот рок пријавувањето на испитите чини 400 денари по пријава, на ПП50 уплатница и истите ги приложувате во студентската служба

РАБОТНО ВРЕМЕ НА СЛУЖБАТА ВО ПЕРИОДОТ НА ИСПИТНАТА СЕСИЈА Е: 11:00 – 16:00 часот.
ВО СЛУЧАЈ НА ПРОБЛЕМИ ПРИ ЕЛЕКТРОНСКОТО ПРИЈАВУВАЊЕ ПИШЕТЕ НА: ekts.sluzba@gmail.com

ПРЕПОРАКА: Ве молиме навремено да ја регулирате обврската за да се избегнат гужвите
НАПОМЕНА: Пријавите за испит НЕ подлежат на административна такса.

ВЕ МОЛИМЕ ПРЕД ПРИЈАВУВАЊЕТО ДА ГИ РЕГУЛИРАТЕ ФИНАНСИСКИТЕ ОБВРСКИ КОН ФАКУЛТЕТОТ
Се известуваат студентите дека е строго забрането да се вршат корекции на пријавите за испит (корекции со коректор, пенкало кое се брише и сл.) како и да се користат пријави од претходните испитни сесии. Во случај да се констатира ваква неправилност студентот подлежи на дисциплинска одговорност.

ВАЖНО: Студентите запишани во академската 2011/2012 година должни се да ги завршат своите обврски согласно студиската програма до 30.9.2019 г.
ВАЖНО: Студентите на студиската програма за преведување и толкување должни се доказот за извршената пракса да го достават во службата за Студентски прашања при пријавувањето на испитите за јунската испитна сесија т.е. при заверката на VIII семестар.

Испитна сесија – јануари 2019

Прва декада: 14.1. – 30.1.2019
Втора декада: 31.1. – 15.2.2019

Електронско пријавување испити:

13.12.2018 – 13.01.2019 до 23:59 ч. – електронско пријавување испити

Од 14.1.2019 – казнен рок за пријавување*

Испитна сесија јуни 2019 - термини за испити