На 5 и 6 мај ќе се одржува Семинар за обука на наставници по италијански јазик. Повеќе информации можете да најдете тука.

 

Италијанската Влада доделува стипендии на странски студенти и државјани на Италија кои живеат во странство за академската 2018/2019 година. Повеќе инфромации можете да најдете тука.