• Општа и компаративна книжевност-научна насока/филолошка насока

  • Општа и компаративна книжевност-наставна насока

  • Општа и компаративна книжевност-студии под Б

demo_image

Елизабета Шелева

Редовен професор
demo_image

Лидија Дракулевска

Редовен професор
demo_image

Маја Бојаџиевска

Редовен професор
demo_image

Славица Србиновска

Редовен професор
demo_image

Владимир Мартиновски

Редовен професор
demo_image

Марија Ѓорѓиева-Димова

Вонреден професор