demo_image

Билјана Наумоска-Саракинска

Доцент
e-mail: biljananaumoska@yahoo.com
Телефонски бр. кабинет: 32 40-437
Термини за консултации: понеделник: 15:00 – 16:00 часот

 

Настава на додипломски студии: Современ англиски јазик 7

Современ англиски јазик 8

Семантика

Деловна англиска комуникација и кореспонденција

Зборообразување на современ англиски јазик

Англиски јазик 1

Настава на постдипломски студии: Теми од семантика

Преземете ја биографијата

Други членови