Bisera Stankova_slika

Бисера Станкова

Доцент
e-mail: bisera@flf.ukim.edu.mk
Телефонски бр. кабинет: 32 40 443
Термини за консултации: вторник 12.30 ч.

 

Настава на додипломски студии: Морфологија на германскиот јазик 1,2.

Германски јазик 3,4.

Германски јазик 1-4В.

Германски јазик 1-4Ц.

Преземете ја биографијата

Други членови