demo_image

Маријана Ѓорѓиева

Доцент
e-mail: gmarijana@mt.net.mk
Телефонски бр. кабинет:
Термини за консултации: Среда, 13.00 – 14.00 часот

 

Настава на додипломски студии: Современ германски јазик, Германскојазична книжевност

Преземете ја биографијата

Други членови