demo_image

Мира Беќар

Доцент
e-mail: m.bekar@flf.ukim.edu.mk
Телефонски бр. кабинет: +389(02)3240456
Термини за консултации: среда: 11:30-13:00

 

Настава на додипломски студии: Современ англиски јазик

Академско пишување

Вовед во применета лингвистика

Пишување истражувачки трудови

Преземете ја биографијата

Други членови