demo_image

Рајна Кошка-Хот

Редовен професор
e-mail: arielle_mk@yahoo.com
Телефонски бр. кабинет: 32 40484
Термини за консултации: четврток: 14:50 – 15:50

 

Настава на додипломски студии: Англиска книжевност 1

Англиска книжевност 2

Англиска книжевност 7

Англиска книжевност  8

Настава на постдипломски студии:  

Други членови