demo_image

Симон Саздов

Редовен професор
e-mail: s.sazdov@yahoo.com
Телефонски бр. кабинет: 3240416
Термини за консултации: вторник 14,10-14,40 ч. и среда 10,50-11,20 ч.

 

Настава на додипломски студии: Современ македонски јазик 1 и 2, Синтакса на СМЈ 1, Синтакса на СМЈ, Основи на лекторирање 3 и 4, Македонски јазик за преведувачи и толкувачи 1 и 2, Македонски јазик (за други факултети)
Настава на постдипломски студии: Актуелни лингвистички проучувања, Современи лингвистички теории
Настава на докторски студии: Когнитивна лингвистика

Преземете ја биографијата

Други членови