demo_image

Соња Витанова-Стрезова

Редовен професор
e-mail: novasonja@yahoo.co.uk
Телефонски бр. кабинет: ++389-(0)2-3240-415
Термини за консултации: понеделник: 13:00-14:00

 

Настава на додипломски студии: Модерен англиски роман

Англискиот роман XVIII и XIX  век

Консекутивно толкување 3 и 4

Настава на постдипломски студии: Британската книжевност и филмот: теорија и практика

Модерна и постмодерна британска проза

Доцниот викторијански роман

Настава на докторски студии: Викторијанска проза

Модерна британска проза

Постмодерна британска проза и критика

Преземете ја биографијата

Други членови