Зорица Трајкова

Зорица Трајкова

Вонреден професор
e-mail: trajkova_zorica@flf.ukim.edu.mk
Телефонски бр. кабинет: 32 40 432
Термини за консултации: четврток: 13.30-14.30 ч.

дополнително: договор на горенаведената електронска адреса

 

Настава на додипломски студии: Современ англиски јазик 3

Психолингвистика

Современ англиски јазик 4

Социолингвистика

Настава на постдипломски студии: Меѓукултурна прагматика

Психолингвистика

Преземете ја биографијата

Други членови