15.4.2019:

СООПШТЕНИЕ: Се известуваат студентите од втора, трета и четврта година, на студиската група за француски јазик и книжевност и од Катедрата за ПиТ дека професорката Снежана Петрова, во деновите од 15.04 – 19.04.2019 година, нема да одржува настава.


СЕ ИЗВЕСТУВААТ СТУДЕНТИТЕ ОД ПРВА ГОДИНА (студиска група за ШПАНСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ) КОИ ГО СЛУШААТ ПРЕДМЕТОТ
ГРАМАТИКА НА ШПАНСКИОТ ЈАЗИК-ФОНЕТИКА И ФОНОЛОГИЈА, кај проф. д-р Звонко Никодиновски, предавањата ќе се одржат:

18.03.2019 (понеделник) 15.20 – 16.45 во П11

25.03.2019 (понеделник) 15.20 – 16.45 во П11

 

До студентите од 2 година – наставна насока:

Се известуваат студентите дека предавањето по предметот Педагогија ќе се одвива во среда од 09.00-10.25 во А3.