Контакт: postdiplomski@flf.ukim.edu.mk

СООПШТЕНИЕ за студентите кои студираат на втор циклус (постдипломски студии) според ЕКТС

I. ПРИЈАВУВАЊЕ ИСПИТИ ЗА ВТОРАТА ИСПИТНА СЕСИЈА

Пријавувањето на испитите за летниот испитен рок за студентите на втор циклус студии ќе се реализира во периодот од 14.05.2018 г. до 18.05.2018 г. со следниве документи:

– Индекс;

– Пријава за испит со уплатница од 50,00 денари за административна такса за секој испит поединечно;

II. ПОЛАГАЊЕ ИСПИТИ ВО ВТОРАТА ИСПИТНА СЕСИЈА

Полагањето на испити во втората испитна сесија ќе се реализира во периодот од 4.06.2018 г. до 15.06.2018 г.

Кликнете на документите подолу за да ги преземете во PDF верзија.