Заверка и запишување семестар за прв циклус – додипломски студии

ЗАВЕРКА НА ЗИМСКИ И ЗАПИШУВАЊЕ ЛЕТЕН СЕМЕСТАР ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019

Електронско бирање предмети iKnow/eIndex: 14.1. – 28.2.2019

Поднесување документи во Студентски прашања со задолжително електронски избрани предмети:
1 година: 11.02. – 15.02.2019
2 година: 18.02. – 20.02.2019
3 година: 21.02. – 25.02.2019
4 година и повеќе: 26.02. – 28.02.2019
Ве молиме за задолжително почитување на термините по студиски години!

Информации на линкот Заверка на зимски и запишување летен семестар за учебната 2018/2019

 

Архива:

За студентите од прва година: СЛОБОДНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ОД ЛИСТАТА НА ФАКУЛТЕТОТ И УКИМ_Листа 2 – II семестар (летен) со Упатство

Упатство за студентите од прва година за прво најавување на iKnow-системот