СООПШТЕНИЕ

за распишување на избори за претседател и членови на факултетското студентско собрание на Филолошкиот факултет „Блаже Конески” – Скопје

Рокот за пријавување на кандидати за претседател и за членови на факултетското студентско собрание на Филолошкиот факултет „Блаже Конески” – Скопје се продолжува до 29 ноември (петок). Документите за пријавување се објавени на веб-страницата на Факултетот, а пријавувањето се врши во Архивата на Факултетот.

Гласањето за избор на претседател и членови на факултетското студентско собрание на Филолошкиот факултет „Блаже Конески” – Скопје наместо на 29 ноември ќе се одржи на 11 декември (среда), во периодот 9:00 – 15:00 ч., во Аулата на Факултетот. (линк: Одлука за измена и дополнување)

Избори за претседател и членови на Факултетското студентско собрание на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје

Одлука за формирање избирачки одбори

Одлука за утврдување кандидати

Список на кандидати што ги исполнуваат условите за претседател и членови

Упатство за спроведување избори


Настани

Види ги сите
21
декември
Kako si mi_3
31
декември
Logo
ПОВИК ЗА ОБЈАВА НА ТЕКСТОВИ ВО СПИСАНИЕТО IN MEDIAS RES
12:00 AM - 12:00 AM

Почитувани колеги, електронското списание In medias res на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ е отворено за објавување на вашите трудови. Ако сакате да биде објавен ваш текст...

01
февруари
Logo
Современа филологија – Journal of Contemporary Philology
12:00 AM - 11:00 PM

Почитувани колеги, Ве известуваме дека досегашните броеви од меѓународното електронско списание на Филолошкиот факултет Современа филологија (Journal of Contemporary Philology) се достапни нa https://journals.ukim.mk/index.php/jcp...