СООПШТЕНИЕ

Се известуваат студентите дека наставата на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ – Скопје ќе се одвива електронски. Студентите ќе добијат информации по е-пошта од страна на предметните професори.

Срдечен поздрав,
Деканат на Филолошкиот факултет

16.3.2020СООПШТЕНИЕ 

Почитувани,

Во врска со препораките на Комисијата за заразни болести на Министерството за здравство, како и врз основа на препораките на Владата на Република Северна Македонија и другите овластени органи во државата, за заштита на населението од вирусот Ковид-19 и за превенција од ширење на вирусот, замолуваме вашите барања да ги доставувате по електронски пат на електронските адреси на содветното одделение кои се објавени на веб страницата на Факултетот.

Имајќи ја предвид ваквата препорака, Ве известуваме дека роковите за доставување на пријавите за тема на дипломски труд, на изработен дипломски труд, на магистерски и на докторски трудови доколку истекуваат во периодот од 11.3 до 24.3.2020 година се пролонгираат за 14 дена.

За сите понатамошни инструкции од страна на Владата на Република Северна Македонија и Ректоратот на Универзитет „Св. Кирил и Методиј” во Скопје ќе бидете дополнително известени.

16.3.2020СООПШТЕНИЕ за прекин на наставата

Ве известуваме дека согласно препораките за превенција од корона-вирусот наставно-образовниот процес ќе се прекине во наредните 14 дена, започнувајќи од утре, 11 март 2020 г.

Срдечен поздрав,
Деканат на Филолошкиот факултетВАЖНО СООПШТЕНИЕ!

Согласно Заклучокот на 11 Седница на Владата на Република Северна Македонија одржана на 25.02.2020 година, Министерството за образование и наука Ви ги доставува следните насоки за итно постапување:

1. ПРЕПОРАКА :

Владата на Република Северна Македонија ги известува сите вработени во високото образование и научните установи, како и сите студенти ДОКОЛКУ во последниве 2 (две) недели патувале или живеат со некој којшто патувал во следниве земји/региони: регионите Ломбардија, Венето, Емилија-Ромања, Пиемонт во Италија, како и Кина, Хонг Конг, Иран, Јапонија, Маку, Филипини, Република Кореа, Сингапур, Тајван, потребно е наредните две недели (започнувајќи од утре – 27.02.2020 година) да бидат ослободени од работни обврски и настава и да не доаѓаат на работно место односно студентите кои патувале во овие региони или живеат со некој кој патувал во овие региони да бидат ослободени од настава.
Доколку има студенти кои патувале во наведените региони или живеат со некој кој патувал во овие региони, потребно е ВЕДНАШ да достават податоци на следнава адреса dekanat@flf.ukim.edu.mk