Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ и Катедрата за италијански јазик и книжевност

во соработка

со Амбасадата на Р. Италија во Скопје

Имаат особено задоволство да Ве поканат да учествувате на Меѓународниот собир:

ИТАЛИЈАНИСТИКАТА ВО ТРЕТИОТ МИЛЕНИУМ: НОВИТЕ ПРЕДИЗВИЦИ ВО ЈАЗИЧНИТЕ, КНИЖЕВНИТЕ И КУЛТУРНИТЕ ИСТРАЖУВАЊА – 60 ГОДИНИ ИЗУЧУВАЊЕ ИТАЛИЈАНСКИ ЈАЗИК НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ
27-28 септември 2019 г.
Скопје

Програма

 

 

Важни датуми:
Краен рок за испраќање на предлозите: 31.3.2019
Известување за прифатени трудови: 15.4.2019
Испраќање на трудовите: 31.12.2019

Повик за учество

Пријава за учество