Тимови за Универзитетската лига 2020

Избори за претседател и членови на Факултетското студентско собрание на Филолошкиот факултет „Блаже Конески” – Скопје

СТАТУТ на Факултетското студентско собрание на Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје

Записник од конститутивна седница на ФСС

КОНСТИТУТИВНА СЕДНИЦА на Факултетското студентско собрание на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ – Скопје

Конечни резултати за од гласањето за избор на членови од втор циклус и претседател на Факултетско студентско собрание
Одлука за избор од гласањето за избор на членови од втор циклус и претседател на Факултетско студентско собрание
Целосна листа на членови и претседател на Факултетско студентско собраниеЗаписник за утврдување резултати избор на членови од втор циклус и претседател на Факултетско студентско собрание
Прелиминарни резултати за утврдување резултати избор на членови од втор циклус и претседател на Факултетско студентско собрание

 

СТУДЕНТСКИ ИЗБОРИ

Изборите за студентите на вториот циклус на студии, за нивен претставник и за претседател на Филолошкото студентско собрание, ќе се одржат на 16.12.2019 година, од 10-13 часот, во Фонтаната кај Катедрата за албански јазик и книжевност, на Филолошкиот факултет ,,Блаже Конески.”

Понеси индекс и студентизирај се!

Срдечен поздрав,
Изборна комисија за студентски избори

Одлука за избор на членови на Факултетско студентско собрание
Конечни резултати од гласањето за избор на членови на Факултетско студентско собрание

 

СТУДЕНТСКИ ИЗБОРИ

Записник за утврдување на резултати од гласање на Факултетско студентско собрание  за избор на членови и претседател на Факултетското студентско собрание на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ – Скопје одржано на 11.12.2019 година

Прелиминарни резултати од гласањето за избор на членови на Факултетско студентско собрание  на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ – Скопје

 

СТУДЕНТСКИ ИЗБОРИ

Изборите за членови и претседател на Филолошкото студентско собрание ќе се одржат на 11.12.2019 година од 09-15 часот во аулата на факултетот. Понеси индекс и студентизирај се!

Срдечен поздрав,
Изборна комисија за студентски избори

 

СООПШТЕНИЕ

за распишување на избори за претседател и членови на факултетското студентско собрание на Филолошкиот факултет „Блаже Конески” – Скопје

Рокот за пријавување на кандидати за претседател и за членови на факултетското студентско собрание на Филолошкиот факултет „Блаже Конески” – Скопје се продолжува до 29 ноември (петок). Документите за пријавување се објавени на веб-страницата на Факултетот, а пријавувањето се врши во Архивата на Факултетот.

Гласањето за избор на претседател и членови на факултетското студентско собрание на Филолошкиот факултет „Блаже Конески” – Скопје наместо на 29 ноември ќе се одржи на 11 декември (среда), во периодот 9:00 – 15:00 ч., во Аулата на Факултетот. (линк: Одлука за измена и дополнување)

Избори за претседател и членови на Факултетското студентско собрание на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје

Одлука за формирање избирачки одбори

Одлука за утврдување кандидати

Список на кандидати што ги исполнуваат условите за претседател и членови

Упатство за спроведување избори