demo_image

Зоран Анчевски

Редовен професор
demo_image

Рајна Кошка-Хот

Редовен професор
demo_image

Елени Бужаровска

Редовен професор
demo_image

Анжела Николовска

Редовен професор
demo_image

Соња Витанова-Стрезова

Редовен професор
demo_image

Румена Бужаровска

Вонреден професор
demo_image

Калина Малеска-Гегај

Вонреден професор
Зорица Трајкова

Зорица Трајкова

Вонреден професор
demo_image

Елена Ончевска Агер

Вонреден професор
demo_image