Втор циклус – постдипломски студии: испитна сесија

СООПШТЕНИЕ за студентите кои студираат на втор циклус студии според ЕКТС

I. ПРИЈАВУВАЊЕ ИСПИТИ ЗА ЕСЕНСКИ ИСПИТЕН РОК И ЗАВЕРКА НА ЛЕТЕН СЕМЕСТАР

Пријавувањето на испитите за есенскиот испитен рок за студентите на втор циклус студии ќе се реализира во периодот од 29.8.2018г. до 31.8.2018г. година, со следниве документи:

  • Индекс;
  • Пријава за испит со уплатница од 50,00 денари за административна такса за секој испит поединечно;
  • образец за заверка на семестар со уплатница од 50,00 денари.

Студентите се должни да ги пријават испитите во iKnow-системот.

II. ПОЛАГАЊЕ ИСПИТИ ВО ЕСЕНСКИОТ ИСПИТЕН РОК

Полагањето на испитите во есенскиот испитен рок ќе се реализира во периодот од 05.09.2018г. до 27.09.2018г. година.

Почеток

12:00 AM

август 30, 2018

Крај

11:00 PM

септември 5, 2018

Адреса

бул. Гоце Делчев 9а, Скопје, Македонија

Учесници на настанот