Втор циклус – постдипломски студии: испитна сесија

СООПШТЕНИЕ за студентите кои студираат на втор циклус студии според ЕКТС

I. ПРИЈАВУВАЊЕ ИСПИТИ ЗА ЛЕТНИОТ ИСПИТЕН РОК
Пријавувањето на испитите за летниот испитен рок за студентите на втор циклус студии ќе се реализира во периодот од 3.6.2019 г. до 6.6.2019 г. година, со следниве документи:
– Индекс;
– Пријава за испит;
– Oбразец за заверка на летниот семестар.
Студентите се должни претходно да ги имаат пријавено испитите во нивниот iKnow профил.

II. ПОЛАГАЊЕ ИСПИТИ ВО ЛЕТНИОТ ИСПИТЕН РОК
Полагањето на испити во летниот испитен рок ќе се реализира во периодот од 10.6.2019 г. до 20.6.2019 г. година.

Почеток

12:00 AM

мај 31, 2019

Крај

12:00 AM

јуни 6, 2019

Учесници на настанот