Втор циклус студии по конференциско толкување: проверка на подобноста на кандидатите

Проверката на подобноста на кандидатите за академската 2018 –2019 година ќе се одржи на 12.10.2018 (петок) на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“.

На крајот од конкурсот, раководителката на студиумот ќе им се обрати на кандидатите за определба на време за средба, која ќе се одржи на 11.10.2018 (четврток) и на која ќе ги упати во проверката на подобноста.

Тел.: (02) 3240-490

Е-пошта: bojkovskae@yahoo.com

Почеток

12:00 AM

октомври 8, 2018

Крај

12:00 AM

октомври 12, 2018

Адреса

бул. Гоце Делчев 9а, Скопје, Македонија

Учесници на настанот