Гостување на акад. Ала Шешкен во рамките на програмата Еразмус+

Почитувани,

Ве известуваме дека во рамки на програмата ЕРАЗМУС+ гостува акад. Ала Шешкен од Московскиот државен универзитет „М.В.Ломоносов“ со предавање на тема „Феноменот забрзан развој на литературата од аспект на компаративистиката.“

Предавањето ќе биде на македонски јазик.

Предавањето ќе се одржи на 8 април 2019 г. (понеделник) во 12 ч. во библиотеката на Катедрата за македонска книжевност и јужнословенски книжевности.

Ги покануваме сите заинтересирани да присуствуваат на предавањето.

Почеток

12:00 AM

април 3, 2019

Крај

12:00 PM

април 8, 2019

Адреса

бул. Гоце Делчев 9а, Скопје, Македонија

Учесници на настанот