Гостување на д-р Анита Вуцо од Италија

Катедрата за македонски јазик и јужнословенски јазици во соработка со Катедрата за преведување и толкување организира гостување на д-р Анита Вуцо од Италија со предавање на тема Jezikom određeni: književno prevođenje sa “malih” jezikaDeterminati dalla lingua: traduzione letteraria da lingue „minori“ (Определени од јазикот: книжевно преведување од „малите“ јазици). Предавањето ќе се одржи на хрватски и на италијански јазик.

Предавањето ќе се одржи на 21 мај 2018 г. (понеделник) во 12 ч. во Салата за седници. Воведната реч ќе ја одржи проф. д-р Људмил Спасов.

Ги покануваме сите заинтересирани да присуствуваат на предавањето.

Почеток

12:00 AM

мај 16, 2018

Крај

12:00 PM

мај 21, 2018

Адреса

бул. Гоце Делчев 9а, Скопје, Македонија

Учесници на настанот