Гостување на д-р Јаап Кемфјус, предавач на Универзитетот во Лајден, Холандија

Катедрата за македонски јазик и јужнословенски јазици организира гостување на д-р Јаап Кемфјус, предавач на Универзитетот во Лајден, Холандија со предавање на тема Verbal aspect in Old-Church Slavonic (Глаголскиот вид во старословенскиот јазик).

Предавањето ќе се одржи на 2 мај 2018 г. (среда) од 12 ч. во Салата за седници и ќе биде на англиски јазик. Ги покануваме сите заинтересирани да присуствуваат на предавањето.

Почеток

12:00 AM

април 26, 2018

Крај

12:00 PM

мај 2, 2018

Адреса

бул. Гоце Делчев 9а, Скопје, Македонија

Учесници на настанот