Заверка на зимски и запишување летен семестар за учебната 2018/2019 г.

Електронско бирање предмети iKnow/eIndex: 14.1. – 28.2.2019

Поднесување документи во Студентски прашања со задолжително електронски избрани предмети:
1 година: 11.02. – 15.02.2019
2 година: 18.02. – 20.02.2019
3 година: 21.02. – 25.02.2019
4 година и повеќе: 26.02. – 28.02.2019
Ве молиме за задолжително почитување на термините по студиски години!

Информации на линкот Заверка на зимски и запишување летен семестар за учебната 2018/2019

Почеток

12:00 AM

декември 13, 2018

Крај

12:00 AM

февруари 28, 2019

Адреса

бул. Гоце Делчев 9а, Скопје, Македонија

Учесници на настанот