Заверка на летен и запишување на зимски семестар за учебната 2019/2020 г.

ЗАВЕРКА НА ЛЕТЕН И ЗАПИШУВАЊЕ НА ЗИМСКИ СЕМЕСТАР ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 г.

Електронско бирање предмети iKnow/eIndex: 5.9. – 20.9.2019
Поднесување документи во Студентски прашања со задолжително електронски избрани предмети
2 година: 18.9. – 20.9.
3 година: 23.9. – 25.9.
4 година: 26.9. – 30.9.
Ве молиме за задолжително почитување на термините по студиски години!
Напомена: Ве молиме во определените рокови да извршите запишување на зимскиот семестар во спротивно по истекот на последниот рок се смета за задоцнето запишување, воедно ве молиме да ги запазите горенаведените рокови со цел да се избегне гужва во Студентската служба.

ЕЛЕКТРОНСКО БИРАЊЕ: Ве молиме по извршеното бирање на предметите повторно да го проверите вашиот профил, односно избраните предмети.

Информации на линкот Заверка на летен и запишување на зимски семестар за учебната 2019/2020 г.

Почеток

12:00 AM

јуни 21, 2019

Крај

12:00 AM

септември 20, 2019

Учесници на настанот