ЗАВЕРКА НА ЛЕТЕН И ЗАПИШУВАЊЕ НА ЗИМСКИ СЕМЕСТАР ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019

Електронско бирање предмети iKnow/eIndex: 17.9 – 12.10.2018
(сите студенти, вклучувајќи ги и студентите од 1-ва година во горенаведениот рок треба да ги изберат предметите)
Поднесување документи во Студентски прашања со задолжително електронски избрани предмети:
2 година: 1.10 – 3.10
3 година: 4.10 – 8.10
4 година: 9.10 – 12.10
Ве молиме за задолжително почитување на термините по студиски години!

Информации на линкот Заверка на летен и запишување на зимски семестар за учебната 2018-2019.

Почеток

12:00 AM

август 29, 2018

Крај

4:00 PM

октомври 12, 2018

Адреса

бул. Гоце Делчев 9а, Скопје, Македонија

Учесници на настанот