Испитна сесија август/септември 2019 – прв циклус, додипломски студии

ПРИЈАВУВАЊЕ ИСПИТИ ЗА СЕСИЈАТА АВГУСТ/СЕПТЕМВРИ 2019

3.7. – 25.8.2019 до 23:59 – електронско пријавување на испити
Од 26.8.2019 – казнен рок за пријавување*
Термини за сесијата:
26.8.2019 – 20.9.2019
Прва декада 26.8.2019.-4.9.2019
Втора декада 5.9.2019-20.9.2019

Печат на пријавите за предметите кои се пријавени преку интернет можете да земете до еден ден пред испитот.

Студентите што нема да пријават во предвидениот рок немаат право на учество во испитната сесија, освен со посебно овластување од студентската служба.

* Во казнениот рок пријавувањето на испитите чини 400 денари по пријава, на ПП50 уплатница и истите ги приложувате во студентската служба

РАБОТНО ВРЕМЕ НА СЛУЖБАТА ВО ПЕРИОДОТ НА ИСПИТНАТА СЕСИЈА Е: 11:00 – 16:00 часот.
ВО СЛУЧАЈ НА ПРОБЛЕМИ ПРИ ЕЛЕКТРОНСКОТО ПРИЈАВУВАЊЕ ПИШЕТЕ НА: ekts.sluzba@gmail.com

ПРЕПОРАКА: Ве молиме навремено да ја регулирате обврската за да се избегнат гужвите
НАПОМЕНА: Пријавите за испит НЕ подлежат на администативна такса.

ВЕ МОЛИМЕ ПРЕД ПРИЈАВУВАЊЕТО ДА ГИ РЕГУЛИРАТЕ ФИНАНСИСКИТЕ ОБВРСКИ КОН ФАКУЛТЕТОТ
Се известуваат студентите дека е строго забрането да се вршат корекции на пријавите за испит (корекции со коректор, пенкало кое се брише и сл.) како и да се користат пријави од претходните испитни сесии. Во случај да се констатира ваква неправилност студентот подлежи на дисциплинска одговорност.

ВАЖНО: Студентите запишани во академската 2011/2012 година должни се да ги завршат своите обврски согласно студиската програма до 30.9.2019 г.
ВАЖНО: Студентите на студиската програма за преведување и толкување должни се доказот за извршената пракса да го достават во службата за Студентски прашања при пријавувањето на испитите за јунската испитна сесија т.е. при заверката на VIII семестар.

Информации на Студенти – испитни сесии.

Почеток

12:00 AM

јуни 21, 2019

Крај

12:00 AM

август 25, 2019

Учесници на настанот