Испитна сесија мај/јуни 2018 – прв циклус, додипломски студии

ПРИЈАВУВАЊЕ ИСПИТИ ЗА СЕСИЈАТА МАЈ/ЈУНИ 2018

25.04. – 14.05.2018 до 23:59 – електронско пријавување на испити

Од 15.05.2018 – казнен рок за пријавување*

Термини за сесијата:

Прва декада: 15.05. – 31.05 .2018

Втора декада: 01.06. – 15.06.2018

Информации на следниот линк.

Почеток

8:00 AM

април 23, 2018

Крај

11:00 PM

мај 15, 2018

Адреса

БУЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 9А, СКОПЈЕ, МАКЕДОНИЈА

Учесници на настанот