Италијанската Влада доделува стипендии за странски студенти за акдемската 2018/2019 година

Италијанската Влада доделува стипендии на странски студенти и државјани на Италија кои живеат во странство за академската 2018/2019 година.

Повеќе инфромации можете да најдете тука.

Италијанска верзија

Почеток

12:00 AM

април 23, 2018

Крај

12:00 AM

април 30, 2018

Адреса

БУЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 9А, СКОПЈЕ, МАКЕДОНИЈА

Учесници на настанот