КОНКУРС ВО РАМКИ НА ПРОГРАМАТА ЕРАЗМУС+ АКЦИЈА 1: ИНДИВИДУАЛНА МОБИЛНОСТ ЗА СТУДЕНТИ И НАСТАВЕН КАДАР за академската 2019/2020 година

Во рамки на програмата ЕРАЗМУС+ K103 на Европската комисија, Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ распишува конкурс за доделување стипендии за студенти и наставен кадар за студиски престој на високообразовните институции во ЕУ.

Рок за поднесување апликација: најдоцна до 1 октомври 2019 г.

Информации на линкот Меѓународна соработка | Еразмус+.

Почеток

12:00 AM

мај 23, 2019

Крај

4:00 PM

октомври 1, 2019

Учесници на настанот