КОНКУРС за запишување студенти на втор циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во втор уписен рок во учебната 2019/2020 година

КОНКУРС за запишување студенти на втор циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во учебната 2019/2020 година

www.upisi.ukim.mk

 

Слободни места на втор циклус студии во втор уписен рок во уч. 2019/2020 г.

Студиски програми број на студенти траење во семестри цена на студирање (во евра)
  15 2 1500
Академски студии по дидактика и методика на наставата по германски јазик 15    

 

Рокови за пријавување и запишување:

Втор рок
Пријавување на кандидатите 8 јануари – 2 март 2020
Запишување на кандидатите 3 – 5 март 2020

 

Почеток

12:00 AM

јануари 29, 2020

Крај

4:00 PM

март 2, 2020

Учесници на настанот