Конкурс за летна студентска пракса/стажирање во рамки на програмата ЕРАЗМУС+ (KA 103) за учебната 2018/2019 година

Во рамки на програмата ЕРАЗМУС+ KА 103 на Европската комисија, Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” распишува конкурс за доделување стипендии за студенти за реализирање летна студентска пракса/стажирање во програмски земји-учеснички во програмата Еразмус+.

Времетраење на мобилноста за студенти: минимум 2 – максимум 3 месеци во термин јуни- септември 2019 година.

Рок за поднесување апликација: најдоцна до 31 март 2019 г.

Информации на следниот линк.

Почеток

12:00 AM

февруари 22, 2019

Крај

12:00 AM

март 31, 2019

Учесници на настанот