КОНКУРС за стипендии за студиски престој во земјите членки на CEEPUS програмата

Централноевропска програма за размена во областа на универзитетските студии (CEEPUS-Central European Exchange Program for University Studies) објавува КОНКУРС за стипендии за студиски престој во земјите членки на CEEPUS Програмата. На Филолошкиот факултет активна е мрежата Network:

CIII-AT-0037-15-1920 Slavic Philology and its Cultural Contexts Network

Единствен начин е online аплицирање на www.ceepus.info
Крајниот рок за аплицирање за зимскиот семестар во академската 2019/2020 година е 15 јуни 2019 година, а за летниот семестар во академската 2019/2020 година е 31 октомври 2019 година.

За подетални информации обратете се во Националната CEEPUS канцеларија при Министерството за образование и наука, на контакт телефон 02/ 3140185 или e-mail: olga.dukovska@mon.gov.mk

Почеток

12:00 AM

јуни 10, 2019

Крај

12:00 AM

јуни 15, 2019

Учесници на настанот