Конкурс за стипендии на француската влада за студии во Франција 2018/2019

Конкурсот е отворен за кандидати кои се заинтересирани да следат студии во Франција, на ниво Мастер или Докторат.

Приоритет ќе им биде даден на студиите на француски јазик, во оние области кои не постојат или се недоволно развиени во земјава.

Стипендијата може да ги покрива животните, како и трошоците за школарина во Франција во период од максимум 9 месеци, вклучувајќи го и здравственото осигурување. Статусот стипендист на француска влада им овозможува и други предности на стипендистите.

Краен рок за пријавување: 30 април 2018 г.

Информации на следниот линк http://ifs.mk/mk/Home/StudyFranceContent/4156

Почеток

12:00 AM

април 13, 2018

Крај

11:00 PM

април 30, 2018

Адреса

Ул. Св. Кирил и Методиј, бр.48 П. Фах 388, 1000 Скопје

Учесници на настанот