Конкурс Erasmus+ Акција 1: индивидуална мобилност за студенти и наставен кадар за академската 2018/2019 г.

Во рамки на програмата ЕРАЗМУС+ K103 на Европската комисија, Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” распишува конкурс за доделување стипендии за студенти и наставен кадар за студиски престој на високообразовните институции во ЕУ.

Рок за поднесување апликација: најдоцна до 1 октомври 2018 г.

Информации на следниот линк.

Почеток

7:00 PM

јуни 14, 2018

Крај

11:00 PM

октомври 1, 2018

Адреса

бул. Гоце Делчев 9а, Скопје, Македонија

Учесници на настанот