Летна школа за европски мултилингвизам на Меѓународната група Коимбра во Сараево

Филолошкиот факултет при Унуверзитетот во Сараево – БиХ, објавува отворен повик до студентите за учество на летната школа за европски мултилингвизам која ќе се одвива од 30 јуни до 6 јули. Се нагласува дека школата е бесплатна со исклучок на патните и трошоците за сместување.

Повеќе информации можете да најдете на следниот линк.

Почеток

12:00 AM

мај 13, 2019

Крај

12:00 AM

јуни 15, 2019

Адреса

Сараево

Учесници на настанот