Одбележување на 50 години од „Дениција“ на Петре М. Андреевски

Катедрата за македонска книжевност и јужнословенски книжевности Ве поканува на одбележување на 50 години од „Дениција“ на Петре М. Андреевски

Обраќање на проф. д-р Кристина Николовска

Реч за поетот од проф. Весна Мојсова-Чепишевска

Есеи од студентите од четврта година

Поетски рецитал на студентите од втора година

Музички настап на Александра Шутевска-Кировска од ДМБУЦ „Илија Николовски-Луј“

Библиотека за македонска книжевност и јужнословенски книжевности, Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје, 25 април (среда) 2018. 11.00 часот

Почеток

11:00 AM

април 23, 2018

Крај

4:00 PM

април 25, 2018

Адреса

БУЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 9А, СКОПЈЕ, МАКЕДОНИЈА

Учесници на настанот