Петта студентска филолошка конференција „Како си ми?“

Петтата студентската филолошка конференција „Како си ми?“ ќе се одржи на 20 април 2019 г. во 10:00 ч. во Салата за седници на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“.

Повеќе информации на https://www.facebook.com/kakosimi.flf и kakosimi.wordpress.com
 

Почеток

12:00 AM

април 10, 2019

Крај

12:00 AM

април 20, 2019

Учесници на настанот