ПОВИК ЗА ОБЈАВА НА ТЕКСТОВИ ВО СПИСАНИЕТО IN MEDIAS RES

Почитувани колеги, електронското списание In medias res на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ е отворено за објавување на вашите трудови. Ако сакате да биде објавен ваш текст – теоретски, критички или креативен – испратете го на меилот okk.biblioteka@flf.ukim.edu.mk.
Содржините во списанието можете да ги видите на линкот: http://inmediasres.flf.ukim.edu.mk/
Од Редакцијата на списанието IN MEDIAS RES

Почеток

12:00 AM

ноември 5, 2019

Крај

12:00 AM

декември 31, 2019

Учесници на настанот