Подготвителна настава по македонски јазик за странски студенти

Се известуваат сите заинтересирани дека летниот курс по Македонски јазик за странци ќе започне на 2 март 2020 година, понеделник, во 12 часот во Библиотеката за македонски јазик.
Пријавувањето за курсот се врши во Семинарот за македонски јазик, литература и култура, во просториите на Ректоратот на УКИМ, кај одговорното лице Евдокија Илијевска, најдоцна до 21 февруари 2020 година. За повеќе информации во врска со пријавувањето, видете на уким

Почеток

12:00 AM

јануари 8, 2020

Крај

12:00 AM

февруари 21, 2020

Учесници на настанот