Покана за соработка за списанието Славистички студии бр. 19 и бр. 20

ПОКАНА ЗА СОРАБОТКА ЗА СПИСАНИЕТО СЛАВИСТИЧКИ СТУДИИ бр. 19 и бр. 20

Редакцијата на сп. Славистички студии  донесе одлука да почне постапка за прибирање на трудови од областа на јазикот, литературата и културата за Славистички студии број 19 посветен на проф. д-р Максим Каранфиловски, по повод неговата 70 годишнина и Славистички студии број 20 посветен на проф. д-р Димитрија Ристески, по повод неговата 70 годишнина. Со овие два броја, 19 и 20, на нашето списание Славистички студии, сакаме да го збогатиме чествувањето на јубилеите на нашите колеги, долгогодишни професори на Катедрата за славистика при Филолошкиот факултет „Блаже Конески“, ценети русисти, слависти и педагози, за коишто истава календарска година, 2018, е јубиларна.

Повеќе информации можете да најдете ТУКА.

Почеток

12:00 AM

јануари 29, 2019

Крај

12:00 AM

мај 31, 2019

Учесници на настанот