Предавање на проф. Јаап Кемфјус „Глаголскиот вид во старословенскиот јазик“

Ве известуваме дека Катедрата за македонски јазик и јужнословенски јазици, организира гостување на д-р Јаап Кемфјус, предавач на Универзитетот во Лајден, Холандија  со предавање на тема Verbal aspect in Old-Church Slavonic (Глаголскиот вид во старословенскиот јазик).

Предавањето ќе се одржи на 2 мај 2018 г. (среда) од 12 ч. во Салата за седници и ќе биде на англиски јазик. Ги покануваме сите заинтересирани да присуствуваат на предавањето.

 
Со почит, 
проф. д-р Станислава-Сташа Тофоска,

раководител на Катедрата за македонски јазик и јужнословенски јазици

Почеток

12:00 AM

мај 2, 2018

Крај

12:00 AM

мај 3, 2018

Адреса

БУЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 9А, СКОПЈЕ, МАКЕДОНИЈА

Учесници на настанот