Предавање „Sirma & Bolni Dojčin: првите преводи на македонската поезија на словенечки“

Катедрата за македонска книжевност и јужнословенски книжевности Ве поканува на предавање „Sirma & Bolni Dojčin: првите преводи на македонската поезија на словенечки од проф. д-р Намита Субиото, македонист од Филозофскиот факултет при Универзитетот во Љубљана

Реч на проф. д-р Весна Мојсова-Чепишевска

Библиотека за македонска книжевност и јужнословенски книжевности,Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје, 24 април (вторник) 2018. 10.00 часот

Почеток

10:00 AM

април 23, 2018

Крај

10:00 AM

април 24, 2018

Адреса

БУЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 9А, СКОПЈЕ, МАКЕДОНИЈА

Учесници на настанот