Резултати од тестот по македонски јазик како странски одржан на 29.8.2018 г.

Резултати од тестот по македонски јазик како странски одржан на 29.08.2018 г.

Сертификатите може да се подигнат од 4.09.2018 г. во Канцеларијата за втор и трет цилкус студии (приземје, лево од Службата за студентски прашања на Филолошкиот факултет)

Почеток

12:00 AM

август 30, 2018

Крај

4:00 PM

септември 4, 2018

Адреса

бул. Гоце Делчев 9а, Скопје, Македонија

Учесници на настанот