Резултати од тестот по македонски јазик како странски одржан на 29.8.2019 г.

Резултати од тестот по македонски јазик како странски одржан на 29.8.2019 г.

Сертификатите може да се подигнат од 30.8.2019 г. во Канцеларијата за втор и трет цилкус студии (приземје, лево од Службата за студентски прашања на Филолошкиот факултет).

Почеток

12:00 AM

август 30, 2019

Крај

11:00 PM

август 30, 2019

Учесници на настанот