Резултати од тестот по македонски јазик како странски одржан на 04.06.2018 г.

Резултати од тестот по македонски јазик како странски одржан на 04.06.2018 г.

Сертификатите може да се подигнат од 7.06.2018 г. во Деканатот на Филолошкиот факултет.

Почеток

12:00 AM

јуни 5, 2018

Крај

11:00 PM

јуни 7, 2018

Адреса

бул. Гоце Делчев 9а, Скопје, Македонија

Учесници на настанот